top of page
DJI_0714.jpg

NATURHUS

Naturhus är än så länge ingen vanlig syn, men det finns ett växande antal naturhus i Sverige och även i flertalet andra länder.

En stor inspiratör till detta är arkitekten Bengt Warne som både skrivit böcker om- och uppfört ett naturhus på Saltsjöbaden under 70-talet.

I korthet är ett naturhus ett hus som samarbetar med naturen och systemen i huset baseras på hur naturens kretslopp fungerar. Grundtanken är att huset tar hand om de boende utan att för den skull förorena omgivningen. Vanligen finner man en bostadskärna inneslutet i ett växthus med odlingar, samt någon typ av kretsloppsystem för att ta tillvara på vatten och näring från avloppsystemet.

Bengt Warne inneslöt ett bostadshus i ett växthus. Där hade han odlingar som fick näring från avloppsvattnet och i ett rum under toaletten producerades mulljord. Köks- och trädgårdsavfall komposterades för att tas tillvara på.

Sedan dess har det tillkommit ytterligare tillämpliga tekniska lösningar så som kretslopps- och reningssystemet utvecklat av Anders Solvarm (1), solceller, solfångare, vätgasanläggningar m.m.

Även om tekniken hela tiden blir mer sofistikerad så tar man fortfarande tillvara på den grundläggande idén om att arbeta med naturen istället för mot den.

(1)  https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/vvs/artiklar/solvarm-vann-mot-kommunen-i-tvist-om-avlopp/

bottom of page