top of page
  • Johan

Avtäckning berg

I väntan på bygglovets godkännande har vi startat arbetet med att täcka av berget för att veta vart vi behöver spränga.

Vi kommer sedan att grusa ytan färdig för att kunna dra igång byggnationen när startbeskedet kommer!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page