top of page
  • Johan

Gjutning invändiga ytor

Nu har vi gjutit samtliga delar som är invändiga. Svenssons Betonggrunder gjorde ett utmärkt arbete även om det blev en lång 15h dag. Nu är hela plattan täckt och vi hoppas att slutresultatet blir bra!


Varför betong?

Vi har valt att använda betong i vårt naturhus trots att detta inte är ett av de mest miljövänliga alternativen.


Betong är i mångt och mycket en naturprodukt, men den har hög klimatpåverkan. Anledningen till detta är främst bindemedlet i form av cement. Cementen står för 90% av betongens klimatpåverkan och innehåller bl. a kalk och kiselsyra som hettats upp till ca 1500 grader. En extremt energikrävande process, och när ämnena hettas upp så frigörs dessutom koldioxid och andra utsläpp.


I den betongen vi valt har man ersatt en del av cementen med en restprodukt från stålindustrin, nämligen slagg. Detta skall enligt tillverkaren kunna reducera klimatpåverkan med upp till 50%, men snittet ligger kring 15% enligt produktbladet. Priset på eco-betong är marginellt dyrare och prestandan är densamma eller till och med bättre än för vanlig betong, alltså borde de flesta kunna välja detta alternativ. Problemet är nog att kunderna inte vet om att det finns och därför inte efterfrågar det. Våra betongarbetare använde miljöbetong för första gången någonsin när de gjöt vår platta.


Estetiken är stor anledning till att vi valt betong. Vi får möjlighet att använda samma golv inomhus som ute i växthuset och vi får ett material som bryter av mot allt trä. Betongen är enligt oss vacker som den är och behöver inte kläs med något extra golv, men vill man klä det i framtiden så är det enkelt gjort. Betongen är enkelt att underhålla, slitstark och vi tror att den kommer kännas modern riktigt länge. Om vårt hus skulle rivas kan betongen återanvändas som konstruktionsmaterial med teknik som används redan idag.

Vi tror inte att man kommer att sluta använda betong, men vi tror däremot att den kan göras mycket mer miljövänlig och det händer redan mycket på den fronten. Förnybar energi skulle kunna användas vid cementproduktionen och Bill Gates har finansierat ett företag som binder koldioxid i betong genom mineralisering (1). Betongbranschen har som mål att det skall finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 och att detta är den enda typ av betong som används i Sverige år 2045. Det jobbas på detta i ett samarbetsprojekt som heter Betonginitiativet (2,3).


Ett av de stora syftena med att bygga vårt naturhus är att starta diskussioner och ifrågasättande. Även om vårt beslut att välja betong inte är det mest klimatsmarta för stunden, så kommer det förhoppningsvis att väcka välbehövliga diskussioner och sprida information om materialet.

Comments


bottom of page