top of page
  • Johan

I väntan på bygglovet

Miljö- och byggnadsnämnden hade möte tidigare i veckan angående bygglovet, så nu går vi i väntans tider och får förhoppningsvis besked under kommande vecka.

Det som dragit ut på tiden är kretsloppsystemet som vi vill använda. Det kommer dock inte som en överraskning att det tagit tid då tekniken är ny för Lerums kommun.

Något väldigt positivt med detta är att kommunen - på vårt initiativ - passar på att göra en klimatpilot av kretsloppsystemet.

Under tiden passar vi på att förbereda så mycket som vi kan inför byggnation.


Statusen är nu att vi byggt klart den nya vägen upp till fastigheten och ytan där nya huset skall stå är avjämnad med sprängsten. Nästa vecka mättar vi sprängstenen med makadam och höjer ytan för att senare kunna ställa ut kantelement inför gjutning.

Gjutning får göras först efter att vi fått startbesked och bygglovet vunnit laga kraft, förhoppningsvis under vecka 8-9.


Comments


bottom of page