top of page
  • Sylvia

Inför morgondagens gjutning


Nu är vi klara inför gjutning! Det blir anläggningsbetong som färdigt golv vilken får lite mindre klimatpåverkan genom inblandning av slagg. Det kan bli upp till 50% reducering beroende på applikation.


Gjutningen kommer att ske i två steg där man i första steget gjuter det som skall vara inomhus och sedan det som hör till växthus och utsida. Vi ser fram emot morgondagen!

Comments


bottom of page