top of page
  • Johan

Kretsloppssystem och limträstomme

Uppdaterat: 23 feb. 2022

Dagen efter att vi flyttat över revs det gamla huset för att kunna påbörja byggnationen av växthuset. Limträstommen som skall bära växthuset slutfördes aldrig då vi valde att bryta med det företaget som monterade stommen.


Så nu var det dags att få den på plats samtidigt som vi ville passa på att få in allt material till växtbäddarna med kranbil då det fortfarande inte var något glas i vägen.

Vi passade även på att lyfta upp glasen till takfönstren i badrummen och få dem på plats.Vårt kretsloppssystem fungerar som så att allt avloppsvatten går ner i det rivna husets källare som vi kommer behålla. Där sitter en skärande 3-faspump som pumpar upp allt till en växtbädd på ca 55 kvm. I den växtbädden sitter det spridarrör ca 50mm under ytan som fördelar ut vätskan jämnt. Växtbäddarna består av ett antal olika lager med olika material och fraktioner för att hålla bäddarna luftiga och gynna de mikro- och makroorganismer som behövs för att kunna bryta ner det vi pumpar upp.
Den vätska som eventuellt inte tas om hand av växterna rinner sedan ner i källaren igen för att pumpas upp i en sista bädd där man tar hand om eventuellt kvarvarande fosfor.

Det som sedan rinner ut ur sista bädden är rent vatten som kan släppas ut. Vi funderar dock på om vi även skall ha en damm som det rinner ut i, för att öka den biologiska mångfalden.


Förutom materialet i växtbäddarna har vi fått ordning på alla rör som går mellan källaren och huset, så nu är vi redo att fylla igen.留言


bottom of page