top of page
  • Sylvia

Lättreglar


När KL-trät var på plats kunde lättreglarna från Masonite Beams monteras. Utanpå dessa skall det fästas en träfiberskiva, sedan fylls hålrummen med träfiberisolering. Lättreglarna bär även upp delar av taket.

Systemet är väldigt smidigt då varje balk är färdigkapad och numrerad. Denna del av projekteringen var också väldigt smidig tack vare lysande projekteringsstöd av Hampus Wikner på Masonite Beams.

Samprojektering mellan Masonite Beams och ventilation kunde också göras vilket gjorde att all håltagning redan var klar.


Johan fick fantastisk assistans från vännerna Daniel, Jonas och Henrik. På en helg dundrade de upp ca 70% av de totalt 413 lättbalkarna.


Comments


bottom of page