top of page
  • Johan

Nya tomter

Under vecka 4 lämnade vi in ansökan om förhandsbesked för byggnation av två ytterligare hus.


När vi köpte fastigheten hade man redan styckat av två tomter från stamfastigheten. Vi köpte samtliga tre tomter med intention att göra om avstyckningen. Den tidigare styckningen hade för avsikt att maximera utdelningen då man sökt ytterligare avstyckningar, men fått avslag. Detta medförde att de tomter som styckats av lämnade mer att önska i form av både placering och storlek.

Vår tanke är att "flytta" avstyckningarna så att det blir två bra tomter istället. De nya tomterna får bättre solläge och blir ca dubbelt så stora. Dessutom slipper vi att vårt nya hus ligger på tre olika tomter :-)


Vår tanke är att bygga dessa med samma grundtanke som vårt hus, med genomtänkta materialval och kretsloppsystem, för att kunna ge möjlighet till två ytterligare familjer att leva mer hållbart.


Se nedan fil för första utkast på husen.

Lerum Torp 1-11 avstyckning två hus 210
.
Ladda ner • 108KB

Commenti


bottom of page