• Johan

Röjning av tomt

Förberedelse för att huggare/skogsmaskin skall ta ut en del skog och sly på tomten.