top of page
  • Johan

Rensning av träd och sly

Nu är i princip den södra slänten fri från större träd och sly vilket gör den klar för geoteknisk undersökning som startar nästa vecka. Borrhålen sattes ut idag.


Comments


bottom of page