top of page
  • Johan

Rivning befintlig altan

Lite ändringar i tidsschemat gjorde att vi fick tid att gräva rent runt befintligt hus samt ta bort den befintliga altanen runt huset.


Vi tyckte att altanen var lite instabil på vissa ytor och efter att ha tittat närmare på konstruktionen så kan vi konstatera att den lämnade lite mer att önska. :-)


Nu när altanen är borta kan man med lite fantasi föreställa sig hur det kommer att bli när allt utom källaren är borta. Vi kommer att sätta solceller som täcker hela källarväggen och möta upp med marknivån mot det.


留言


bottom of page