top of page
  • Johan

Sprängning

För att få rätt höjd på grundläggningen samt djupet i växtbäddarna behövde vi spränga ut lite berg. Framförallt nordöstra hörnet samt östra delen omfattades av sprängningen men även växtbäddarna i östra delen av huset för att få rätt djup och därmed rätt förutsättningar för kretsloppssystemet.


Tack Klas Myremark för bra utfört och underhållande arbete!

Comentários


bottom of page