top of page
  • Johan

Växthus

Uppdaterat: 23 feb. 2022


En stor del av vårt naturhus handlar om växthuset och alla möjligheter det skapar. Växthuset är i entréplan ca 125kvm och den delen som utgör övre plan / terrassen är ca 56kvm.

Växthuset ger oss ett mikroklimat likt norra Italien vilket ger oss möjlighet att odla växter från helt andra växtzoner. Det ger oss också möjlighet att arbeta cirkulärt med vatten och näring genom att pumpa upp allt vårt avloppsvattnet i växtbäddarna.

Som bonus får vi ett helt fantastiskt uterum som vi hoppas kunna nyttja större delen av året.Limträstommen var ju tänkt att den skulle monteras i samband med övrigt limträ/KL-trä men då det inte skedde så ändrade vi taktik till att göra det så nära inpå växthusmontaget som möjligt för att slippa täcka den.


Nu har växthusleverantören varit på plats i drygt 2 veckor och byggt. Detta skulle egentligen utförts i augusti/september men har hela tiden skjutits framåt.

Byggnationen har dessvärre varit ganska problematisk då entreprenören har en arbetsledare på plats som inte vill vara här samt att de väljer att inte ta ansvar för sin egen konstruktion. Vi har haft mycket diskussioner då man valt att landa ner nock och hängränna (del av glasningen) på tryckbommar som inte är avsedda för vertikala laster (utan endast är sidostabiliserande för stommen).


Entreprenören lämnade dessutom precis arbetsplatsen med bara 3-4 dagar kvar av montaget och vägrar meddela när man tänker avsluta. Vi har nu valt att hålla del av betalning för att få ett besked när de tänker avsluta.


Huset blir ganska utsatt när delar av glasningen inte är på plats då vinden driver in vatten på de mest konstiga ställen. Under växthusbyggnationen så "glömde" entreprenören att täcka efter sig och vi vaknade kl 01.30 av att det rann in vatten genom takfönstret.

Trots alla problem så är det häftigt att se hur den slutgiltiga volymen växer upp. Vi hoppas på en snabb lösning så att vi slipper oroa oss så fort det blåser och regnar.

コメント


bottom of page