top of page

Vår förhoppning är att kunna förbinda samtliga tre fastigheter till en gemensam vätgasanläggning för att kunna producera egen el över hela året.

Det högre syftet med projektet är att visa ett sätt att bygga både hållbart och attraktivt. Vi vill även flytta normen för vad marknaden efterfrågar i både renoveringar och vid nybyggnationer.

Är ni intresserade av att få hjälp med ert framtida naturhus. Besök vårt nystartadfe företag www.slconcept.se

PROJEKTET

På en 21 400 kvadratmeter naturskön tomt i Lerum kommer vi att uppföra ett naturhus där vi strävar efter minimalt fotavtryck genom energismarta lösningar, genomtänkta materialval med hänsyn till hållbarhet, skyddande klimatskal i form av ett växthus samt automatiskt bevattnings- och kretsloppssystem som återför vatten och näring till växterna. Vi eftersträvar också hög nivå på estetik och att vårda den omkringliggande naturen.

Utöver att bygga vårt eget hus kommer vi framgent att sälja två tomter med nyckelfärdiga koncept på liknande naturhus.

TOMTEN

MASTERPLAN TOMT

UTFORMNING HUS

MATERIALVAL

TEKNISKA

LÖSNINGAR

LAGUPPSTÄLLNING

NATURHUS

bottom of page