top of page
solceller.jpg

TEKNISKA LÖSNINGAR

Värmesystemet kommer att bestå av en mindre bergvärmepump som använder ett befintligt borrhål på 160m. 

Bergvärmepumpen kommer att förse huset med golvvärme samt tappvarmvatten.

För ventilationen blir det ett FTX-aggregat som använder passiv kyla från bergvärmehålet. Ventilationskanalerna är från Climate Recovery och är en mjuk kanal som är kondensisolerad och ljuddämpande i hela sin längd.

För produktion av el så kommer vi att sätta solceller på markstativ som täcker fasaden på den befintliga källaren som vi kommer att spara som teknikutrymme.

Solcellerna kommer att kopplas ihop med batterilagring för att klara behovet under ett dygn och vi hoppas även på sikt få till vätgas för årsvariationen så att vi kan gå helt offgrid.

Vi hoppas också få till en klimatpilot på att nyttja bäcken för elproduktion.

Huset kommer att få ett eget kretsloppssystem där allt avloppsvatten rinner ner i den gamla källaren (som behålls som teknikutrymme) där en skärande 3-faspump pumpar upp vätskan till en stor växtbädd i växthuset. Där tas näring och vatten upp av växter samt makro- och mikroorganismer. Det som inte tas om hand av växterna (framförallt under vintertid) rinner ner i källaren igen och pumpas upp i en sista reningsbädd som består av kalkgrus för att ta fungera som en sista fosforfälla. Efter det är vattnet rent och släpps ut i en damm som fördröjning med breddning ut i befintlig stenkista. 

I gamla källaren placerar vi även en 3kbm stor regnvattentank för att kunna ha för bevattning av vår växtbädd som framförallt avsedd för större träd (behöver lite mer djup).

bottom of page