top of page
panel_olika_bredd.jpg

MATERIALVAL

Samtliga ingående material viktas med avseende på klimatpåverkan.

I vissa avseenden kommer vi att behöva göra avsteg för att hålla en hög arkitektonisk nivå. 

Grundläggningen kommer att bli med återvunnen cellplast och 

efter mycket övervägande har vi valt en betongplatta som vi använder som färdigt golv, vilket gör att vi kan få samma golv inne och i delar av växthuset.

Stommen i huset kommer att utföras med 80-100mm KL-träskivor som bildar färdig insida. Utanför KL-träskivan blir det lättregel på 350mm som fylls med träfiberisolering. Utvändigt blir det träpanel som behandlas med järnvitriol med silverbets.

Insidan kommer att strykas semitransparent vit med linoljefärg.

Ingen plast i väggarna eller plastade tätskikt i badrum.

bottom of page